Testverktyg för Responsive Web Design

Äntligen ett verktyg som också fungerar på testmiljöer, dvs bakom brandväggarna. Screenqueri.es | Pixel Perfect Responsive Design Testing Tool.  

read more

Acceptanstestning

En branschspanare som startade upp ett nytt företag förklarade sin vision för mig så här: – Det blir hela tiden enklare att lägga ut delar av utvecklingen till lågkostnadsländer. Det innebär ökade behov av kravställning, projektledning och acceptanstestning. Acceptanstestning är en kompetens som alltså utgör en av grundpelarna i det företagets vision. Så här beskrivs […]

read more