Analysera

Analysera befintlig organisation och kommande behov för QA-arbetet.

Planera

Skapa en QA-strategi för att utveckla kvalitétsarbetet för att möta nuvarande och kommande behov.

Implementera

Den stora utmaningen är att införa förändringen. Med rätt underlag blir det enklare och tydligare att följa förändringsarbetet.